POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL MANIFEST

1.- Tractament de dades personals

Les dades personals són certa informació d'una persona física que permeten identificar-la d'alguna manera, localitzar-la per algun mitjà o posar-se en contacte amb ella. Per exemple, el nom, el document d'identitat, el telèfon o el correu electrònic són dades personals. La llei obliga a aquells que utilitzin aquest tipus de dades a prendre certes mesures per protegir-los. En aquesta declaració de privacitat t'expliquem com Unió de Pagesos de Catalunya protegeix i garanteix la seguretat de les teves dades personals.
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquest lloc web siguin objecte de tractament i incorporats a un fitxer titularitat d'Unió de Pagesos de Catalunya, amb domicili al Carrer Ulldecona, 21-33 2a planta de Barcelona.
La recollida i el tractament de dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds o les peticions que l'usuari realitzi a Unió de Pagesos de Catalunya a través d'aquest lloc web (adhesió al manifest, campanyes de conscienciació, activitats, etcètera) i complir les obligacions legals, així com enviar informació sobre les campanyes i activitats que puguem dur a terme relacionades amb la tasca sindical.
Les dades que se sol·licitin a l'usuari als formularis de recollida tindran caràcter obligatori, llevat que s'indiqui el contrari, per a aquelles finalitats previstes o indicades en cada un dels formularis. La inexactitud o la no prestació de les dades farà que no es pugui tramitar la sol·licitud corresponent.
Unió de Pagesos de Catalunya es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.
Els formularis a través dels quals s'obtinguin les dades personals dels usuaris de la pàgina web inclouran les corresponents caselles mitjançant el marcatge de les quals aquests hauran de manifestar l'acceptació de la corresponent política de privacitat.
El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a uniopagesos@uniopagesos.cat o al domicili social d'Unió de Pagesos de Catalunya anteriorment indicat, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat d'Unió de Pagesos de Catalunya, indicant en l'assumpte "LOPD" i acreditant la seva identitat.

2.- Comunicacions electròniques
L'acceptació de la política de privacitat implica la teva autorització per a l'enviament de les comunicacions electròniques necessàries per informar a l'USUARI de les notícies relacionades amb la nostra organització i les seves principals activitats. Aquestes comunicacions podran fer-se a través de correu electrònic o SMS, o plataformes similars.
En cadascuna de les comunicacions, Unió de Pagesos de Catalunya establirà mecanismes mitjançant els quals pots desactivar els serveis de comunicacions electròniques de manera senzilla i gratuïta, o oposar-te a seguir rebent informació per aquesta via, seguint les instruccions que s'indiquin al peu legal dels correus electrònics o missatges electrònics rebuts.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d'Unió de Pagesos de Catalunya (NIF G08687642) i que seran tractades per tal de gestionar la vostra petició d’adhesió i l’enviament d’informació sobre actes organitzats per nosaltres. 
L’enviament d’aquestes dades comporta el teu consentiment exprés per a la seva publicació al llistat d’adhesions al manifest al nostre web. Tanmateix, les dades facilitades podran ser comunicades públicament davant el Parlament de Catalunya amb la finalitat exclusiva d’exercir el dret de petició col·lectiva en relació amb l’objecte de la campanya, segons l’establert a l’article 29 de la Constitució Espanyola i a la Llei Orgànica 4/2001, del 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça uniopagesos@uniopagesos.cat, indicant el dret que voleu fer efectiu.